PÅMELDING

Hvordan bestille kurs og eksamen, tilgang til e-læring, avmeldingsregler

Hva ønsker du å melde deg på?

Les mer om de forskjellige kursløpene lenger ned på denne siden

PRINSIX utdanning i endring

 Som et resultat av blant annet sterk vekst i investeringer i forsvarssektoren, økning i antall ansatte, samt behov for videreutvikling av dagens PRINSIX utdanningen, er FMA nå i prosess med å gjøre nødvendig utviklingsarbeid knyttet til utdanningen.

 I 2022 vil vi prioritere arbeid med fremtidig prosjektlederutdanning basert på PRINSIX rammeverket, blant annet med mer satsing på e-læring. Samtidig jobber vi med å utarbeide konkurransegrunnlag for utlysning av ny rammeavtale med kursleverandør. Det vil derfor ikke bli satt i gang flere kurs før 2023, ifølge fungerende sjef for Investeringsstyringsseksjonen Ole Kjetil Aasen.

Vi er klar over at det er ventelister på å få gjennomført kurs. Behovet er økende både i volum (antall) og bredde (roller, fagområder). Gjeldende langtidsplan for Forsvarssektoren legger opp til en sterk vekst i materiellinvesteringer i årene fremover. Samtidig har antall aktører innenfor investeringsområdet i sektoren økt. Det medfører økt press både administrativt og på de som underviser. Derfor er vi nødt til å effektivisere gjennomføringen av kursene våre.

Som sentral rådgiver innenfor investeringsvirksomheten, er FMA gitt i oppdrag å koordinere og lede arbeidet med kompetanseutvikling knyttet til investeringsvirksomheten for hele forsvarssektoren. Her involverer vi hele sektoren for å få et godt helhetlig utdanningstilbud innen prosjektledelse.

 Påbegynt PRINSIX kurs nivå 2 vil bli gjennomført som planlagt i 2022. PRINSIX nivå 1 vil fullt ut bli digitalisert. Pilot planlegges gjennomføres før årsskiftet. Fra 2023 økes dermed kapasiteten på gjennomføring av nivå 1 kurs betraktelig, da den enkelte selv kan gjennomføre kurset når det passer.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til prinsix.utdanning@fma.no

 

PRINSIX-Micro

Deltakelse i PRINSIX-Micro avtales med din nærmeste leder. Kurset er tilgjengelig kostnadsfritt og er tilgjengelig umiddelbart etter påmelding.

Kurset dekker;
- Regelverk for investeringer i Forsvarssektoren
- Regelverk knyttet til informasjonssikkerhet
- Overføring til drift – foredrag fra temadag overføring til drift med fokus på IKT

Kursets arbeidsomfang er ca. to arbeidsdager.
For å melde deg på trykk på PRINSIX Micro over og fyll ut skjemaet.

 

Påmelding PRINSIX
Det er per nå ikke mulig å melde seg på PRINSIX nivå 1 eller 2. For påmelding til PRINSIX micro se over.

 

 

 

 

Overgangsordninger

PRINSIX utdanningsprogram har i løpet av våren 2019 vært gjennom en revitalisering hvor noen av de tidligere kursmodulene er blitt endret og videreutviklet.

Dersom du har deltatt på kurs gjennom PRINSIX utdanningsprogram etter 2015 og har planer om å ta eksamen, kan flere av kursene inngå i nytt utdanningsløp.

Følgende gamle moduler godkjennes ved oppmelding til eksamen, og inngår i studieløpet i ny ordning.

Moduler gjennomført før 2015 blir ikke godkjent og må tas på nytt i sin helhet.

 

Gammel modul

Ny modul

M01 Grunnleggende prosjektstyring + M04 PRINSIX prosesser

M01 Grunnleggende prosjektstyring

M02 Grunnleggende prosjektstyring

M03 Hvordan styre og lede

M03 Styring av usikkerhet

M02 Regler behov og krav

Initiering

M04 Integrasjonsledelse effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og project management office

M05 ILS – SE + M06 Skriv gode krav

M06 Omfangsledelse kravutvikling, integrert logistikk

M07 Kvantitativ kostnadsanalyse + LCC

M07 Kostnadsledelse

M08 Innkjøp og Kontrakt

M05 Innkjøpsledelse krav til offentlige anskaffelser

M09 Tidsplanleging MS Project

M08 Tidsledelse

M11 Profesjonell prosjektledelse + M10 Praktisk Artemis og kostnadsstyring

M09 Profesjonell prosjektledelse. Grunnleggende prinsipper og styring gjennom prosjektledelsesplan

Klikk her for å lese vår personvernerklæring