Gokstad Akademiet og studiepoeng

Om Gokstad Akademiet

Metier inngikk 01. januar 2024 et akademisk samarbeid med Gokstad Akademiet for tildeling av studiepoeng. Gokstad akademiet er en NOKUT- akkreditert fagskole som ble etablert i Sandefjord 2020. En fagskole er en utdanningsinstitusjon som tilbyr yrkesrettet og praktisk opplæring på høyere nivå. Disse utdanningene er vanligvis kortere studieprogrammer på ett til to år, og er spesielt designet for å forberede studentene på bestemte yrker.

Gokstad Akademiet tilbyr 13 ulike studier som er utviklet i tett samarbeid med næringslivet. Dette er studier iblant annet prosjektledelse, cybersikkerhet, entreprenørskap og programmering.

Deltakere som gjennomfør en studie som gir 60 studiepoeng i prosjektledelse gjennom Gokstad Akademiet oppnår en fagskolegrad.

Studiepoeng

Deltakelse i PRINSIX Utdanningsprogram i Forsvaret gir mulighet for å oppnå inntil 30 studiepoeng. Studiepoengene erverves gjennom undervisning, e-læring, anbefalt faglitteratur, lesehefter, oppgaveinnsendelser, prosjektoppgave og eksamener. Deltakere som opparbeider seg studiepoeng fra programmet, har anledning om å søke for å få disse godkjent som en del av bachelor- eller masterstudier, på andre høyskoler eller universiteter i Norge.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 17 a likestiller studiepoeng tatt ved en fagskole på lik linje med studiepoeng tatt ved en høyskole eller universitet.

Høyskoler og universiteter kan gi fritak for deler av utdanningen de tilbyr. Fagskoleutdanning er én form for kompetanse som kan gi fritak. Dersom du får fritak fra ett eller flere emner, betyr det at universitetet eller høyskolen gir deg studiepoeng for disse emnene på vitnemålet for utdanningen, selv om du ikke har tatt emnene hos dem.

Ved søknad om opptak til videre studier på Masternivå vil disse poengene kunne inngå i beregningen av opptakskrav knyttet til studiepoengene som må ligge til grunn på Bachelornivå, eller ved vurdering av realkompetanse som kompenserer for manglende fullført Bachelorgrad.

Når det gjelder søknad om fritak for deler av et Master program vil det være opptil den enkelte Høyskole å gi fritak for den enkelte student som søker. Vurdering om fritak vil bli basert på den enkelte Høyskoles egen emneplan for Masterstudiet. Emneplanen for PRINSIX utdanningen vil da bli vurdert opp mot det emnet man søker fritak for.

Vi gjør deg oppmerksom på at det er opp til den enkelte høyskole eller universitet å avgjøre om studiepoeng fra PRINSIX utdanningen kan bli godkjent som en del av et bachelor- eller et masterstudium.

Hvordan går man frem hvis man ønsker å bruke studiepoengene fra PRINSIX programmet for å søke om opptak eller fritak?

Dersom du ønsker å søke om å få studiepoeng godkjent som en del av bachelor- eller masterstudier, må du dokumentere studiet du har vært igjennom.

Dette gjøres ved å sende vitnemålet ditt fra Gokstad Akademiet sammen med en studieplan/emneplan for PRINSIX utdanningen. Denne vil vise hvilke moduler du har vært igjennom, som ligger til grunn for dine studiepoeng.

Dersom du tidligere har tatt studier gjennom oss før 01.01.2024 kan det være at du har en karakterutskrift fra SKEMA Business School.

  • Karakterutskrift fra Gokstad akademiet finner du ved å logge inn i Stud med ditt brukernavn og passord som du har fått tilsendt på mail (dette gjelder hvis du har tatt eksamen senere enn 30.01.2024).
  • Karakterutskrift fra SKEMA Business School finner du ved å logge inn i læringsportalen myMetier og klikker deg inn på «Transcripts». Du kan herfra laste ned din karakterutskrift. Hvis du ikke finner den her sender du oss en mail på academy@metier.no så hjelper vi deg videre.
  • Emneplan/studieplan får du tilsendt ved å sende oss en mail til academy@metier.no

Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med oss så hjelper vi deg videre. Vi jobber tett sammen med Gokstad Akademiet for å bistå i prosesser der man ønsker å bygge videre på den utdanningen man har startet på gjennom deltakelse på PRINSIX programmet.