PRINSIX nivå 1

Informasjon om Nivå 1

Nå kan du ta prosjektmedarbeiderkurs hvor og når det passer for deg. Nivå 1 er fra høsten 2023 helt digitalisert, og gjennomføres som e-læring. Kurset vil gi grunnleggende kompetanse om prosjektledelse, og gi en bedre forståelse for hvordan investeringer planlegges og gjennomføres i forsvarssektoren.

PRINSIX nivå 1 består av to moduler:

M01 - Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse
Fokus i denne modulen er å etablere en grunnleggende prosjektforståelse, og knytte denne opp mot hvordan investeringsprosessen i forsvarssektoren gjennomføres. Dette innebærer å kjenne til hvordan man jobber effektivt og strukturert i investeringsprosessen, og de ulike rollene i prosessen knyttet opp mot ansvar og myndighet.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at dersom du har gjennomført M01 i løpet av våren 2023, så må du gå videre med M02 før du kan melde deg opp til Nivå 2 i programmet.

M02 - Grunnleggende prosjektmedarbeider
Modulen bidrar til en økt grad av forståelse av sektorens prosjekt- og investeringsvirksomhet og vil også gi en innføring i prosjekteierstyring. En forutsetning for å starte på denne modulen er at deltakeren har gjennomført modul M01 - Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse.

Det er en forutsetning at man har gjennomført Prinsix Nivå 1 (M01 og M02) for å kunne gå videre til Prinsix Nivå 2.

Påmelding
For å melde deg på fyll ut skjemaet til høyre. Du kan melde deg på enkeltmoduler eller hele nivå 1.
M01 er kostnadsfritt mens for påmelding til M02 eller hele nivå 1 vil du trenge en innkjøpsordre.

For å få oppgitt pris for kurs ber vi deg om å ta kontakt med oss på academy@metier.no

Informasjon om PRINSIX finner du her Prinsix (fma.no)

 

Påmelding til Prinsix Nivå 1

Det er et krav at du har gjennomført M01 «Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse», før du starter på M02 «Grunnleggende prosjektmedarbeider». Modulene gjennomføres som e-læring. Det er viktig at alle felter fylles ut korrekt. For å få oppgitt pris for Nivå 1 ber vi deg ta kontakt med oss på academy@metier.no

Nivå 1 - Sertifisert prosjektmedarbeider

M01 - Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse (Forsvaret)

M02 - Grunnleggende prosjektmedarbeider (Metier)

M02 - Grunnleggende kjennskap til prosjekteierstyring (Metier)

Innlogging e-læring