Andre kurs

Andre kurs

Følgende kurs er ikke obligatoriske for å gjennomføre PRINSIX prosjektlederutdanning, men tilbys ved forespørsel. Klikk på kursbeskrivelsene under for å lese mer om kursene. Ta kontakt med oss på epost ved interesse for å delta eller sette opp kurs som ikke er satt opp med dato for gjennomføring.

Presentasjonsteknikk - Kursløp vår 2024

Lær å forberede og bygge gode presentasjoner, med metoder og verktøy tilpasset budskap, hensikt og mottakere. Bli bevisst på de mest sentrale forskjellene på fysiske vs. digitale presentasjoner. Få konkrete tips til virkemidler for den praktiske gjennomføringen, og hva du kan gjøre for å håndtere eventuell nervøsitet forbundet med å holde presentasjoner. (Se fullstendig kursbeskrivelse under)

Gjennomføring
Kursløpet består av en forberedende e-læring som gir deg teoretisk grunnlag og to klasseromssamlinger på to dager hver.
Det vil også være oppgaver som skal gjennomføres mellom samlingene.

Samlingsdatoer:
Samling 1: 09.-10. april
Samling 2: 22.-23. mai

Det er obligatorisk oppmøte alle dager.

Påmelding
Du kan melde din interesse for kurset ved å fylle ut dette skjemaet.
FMA vil etter utløpt søknadsfrist fordele kursplasser og du vil få beskjed på e-post om du blir til delt en plass.

Søknadsfrist er 18. mars

Ta kontakt på academy@metier.no om du har spørsmål.

Kursbeskrivelser

Modul 11 – Prosjekteierstyring

Mer informasjon kommer

Modul 12 – Porteføljestyring

Mer informasjon kommer

Modul 13 – Presentasjonsteknikk

Lær å forberede og bygge gode presentasjoner, med metoder og verktøy tilpasset budskap, hensikt og mottakere. Bli bevisst på de mest sentrale forskjellene på fysiske vs. digitale presentasjoner. Få konkrete tips til virkemidler for den praktiske gjennomføringen, og hva du kan gjøre for å håndtere eventuell nervøsitet forbundet med å holde presentasjoner.

Gjennom e-læring får du et teoretisk grunnlag, konkretisert ved hjelp av skriftlige og audiovisuelle eksempler og fremstillinger. I fysiske klasseromssamlinger henter vi opp og diskuterer teorien. Du får mulighet til å omsette teori til praksis gjennom trening og øvelser, og forberede og fremføre presentasjoner som du får utviklende tilbakemeldinger på.

Modulen gjennomføres som e-læring og 2 dager + 2 dager  klasseromundervisning.

Målgruppe:
Representanter fra forsvarssektoren som har behov for kompetanse innenfor presentasjon og formidling av budskap/kunnskap. Kurset er relevant for deg som ønsker å lære hvordan du mest mulig effektivt kan presentere et budskap, og spesielt hvis du skal gjennomføre undervisning knyttet til investeringsprosessen
Kurset er rettet mot alle som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen presentasjonsteknikk.

E-læring:
E-læringen består av 8 leksjoner:

 • Kommunikasjon og pedagogikk
 • Kjennetegn på gode presentasjoner
 • Forberedelse og struktur: modeller, metoder og verktøy
 • Gjennomføring: metoder og verktøy
 • Egenvurdering og utviklingsområder
 • Fysiske vs. virtuelle presentasjoner
 • Møteledelse
 • Kurs og workshops

Klasseromundervisning:

 • Gjennomføre praktisk og utviklende trening i å: 
  - Forberede og bygge gode presentasjoner
  - Holde presentasjoner i ulike formater 
 • Gi og motta korrigerende og utviklende tilbakemeldinger

Klasseromsundervisningen gjennomføres som fysisk samling på 2 dager + 2 dager.