Andre kurs

Andre kurs

Følgende kurs er ikke obligatoriske for å gjennomføre PRINSIX prosjektlederutdanning, men tilbys ved forespørsel. Klikk på kursbeskrivelsene under for å lese mer om kursene. Ta kontakt med oss på epost ved interesse for å delta eller sette opp kurs som ikke er satt opp med dato for gjennomføring.

MoP Foundation 20.-22. august

Management of Portfolios, MoP® Foundation, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et 3 dagers klasseromskurs:

Dato: 20.-22. august
Sted: Oslo
Språk: Kursmateriell er på engelsk, kursgjennomføring er på norsk.

Eksamen
Sertifiseringseksamen gjennomføres som en online hjemmeeksamen etter gjennomført kurs. Du velger selv dato ut fra tilgjengelige datoer hos vår eksamensleverandør.
Eksamen varer i 40 minutter og gjennomføres på engelsk.

Påmelding
Du kan melde deg på kurset ved å fylle ut skjemaet: Påmelding MoP Foundation.
Det er løpende påmelding og skjemaet vil stenges når det ikke er flere kursplasser igjen.
Gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding.

Ta kontakt på academy@metier.no om du har spørsmål.

MoP Foundation 24.-26. september

Management of Portfolios, MoP® Foundation, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres som et 3 dagers klasseromskurs:

Dato: 24.-26. september
Sted: Oslo
Språk: Kursmateriell er på engelsk, kursgjennomføring er på norsk.

Eksamen
Sertifiseringseksamen gjennomføres som en online hjemmeeksamen etter gjennomført kurs. Du velger selv dato ut fra tilgjengelige datoer hos vår eksamensleverandør.
Eksamen varer i 40 minutter og gjennomføres på engelsk.

Påmelding
Du kan melde deg på kurset ved å fylle ut skjemaet: Påmelding MoP Foundation.
Det er løpende påmelding og skjemaet vil stenges når det ikke er flere kursplasser igjen.
Gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding.

Ta kontakt på academy@metier.no om du har spørsmål.

Kursbeskrivelser

Modul 11 – Prosjekteierstyring

Mer informasjon kommer

Modul 12 – Porteføljestyring

Mer informasjon kommer

Modul 13 – Presentasjonsteknikk

Lær å forberede og bygge gode presentasjoner, med metoder og verktøy tilpasset budskap, hensikt og mottakere. Bli bevisst på de mest sentrale forskjellene på fysiske vs. digitale presentasjoner. Få konkrete tips til virkemidler for den praktiske gjennomføringen, og hva du kan gjøre for å håndtere eventuell nervøsitet forbundet med å holde presentasjoner.

Gjennom e-læring får du et teoretisk grunnlag, konkretisert ved hjelp av skriftlige og audiovisuelle eksempler og fremstillinger. I fysiske klasseromssamlinger henter vi opp og diskuterer teorien. Du får mulighet til å omsette teori til praksis gjennom trening og øvelser, og forberede og fremføre presentasjoner som du får utviklende tilbakemeldinger på.

Modulen gjennomføres som e-læring og 1 dag + 1 dag klasseromundervisning.

Målgruppe:
Representanter fra forsvarssektoren som har behov for kompetanse innenfor presentasjon og formidling av budskap/kunnskap. Kurset er relevant for deg som ønsker å lære hvordan du mest mulig effektivt kan presentere et budskap, og spesielt hvis du skal gjennomføre undervisning knyttet til investeringsprosessen
Kurset er rettet mot alle som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen presentasjonsteknikk.

E-læring:
E-læringen består av 8 leksjoner:

 • Kommunikasjon og pedagogikk
 • Kjennetegn på gode presentasjoner
 • Forberedelse og struktur: modeller, metoder og verktøy
 • Gjennomføring: metoder og verktøy
 • Egenvurdering og utviklingsområder
 • Fysiske vs. virtuelle presentasjoner
 • Møteledelse
 • Kurs og workshops

Klasseromundervisning:

 • Gjennomføre praktisk og utviklende trening i å:
  - Forberede og bygge gode presentasjoner
  - Holde presentasjoner i ulike formater
 • Gi og motta korrigerende og utviklende tilbakemeldinger

Klasseromsundervisningen gjennomføres som fysisk samling på 1 dag + 1 dag.

MSP Foundation

For å lykkes må organisasjoner kontinuerlig respondere på endringer i sine omgivelser, og sette nye strategiske mål. Ledere må beslutte hvilke investeringer og endringer som må gjøres for å drive organisasjonen videre eller beskytte sin posisjon eller eksistens. Slike endringsinvesteringer er ofte omfattende, komplekse, tvetydige og har høy usikkerhet.

I dette kurset vil du lære hva et program er, og når programledelse bør benyttes. Forstå MSP prinsippene, som er drivende og nødvendige for å sikre verdi ved en investering i programmer. Du vil også lære å bruke MSP temaene, med å identifisere roller, ansvar og informasjon som trengs for å utføre programledelse. I tillegg vil du få en forståelse for hvordan MSP prosessene kan settes opp og anvendes.

Målgruppe:
Ledere og programdeltakere som er ansvarlige for, eller bistår arbeidet med å sikre organisatorisk endring. Typisk deltaker er en som har ansvar for å sponse eller er beslutningstaker i et program, programledere, topp- og mellomledere og prosjektledere eller ressurser som jobber i programomgivelser eller i et programkontor.

Klasseromundervisning:
3 dagers klasseromskurs hvor deltakerne opparbeider seg forståelse og kunnskap om MSP. Det veksles mellom kursholders presentasjon av fagområdene, støttet av relevante eksempler og diskusjoner, praktisk arbeid med oppgaver i grupper og individuell løsning av eksamensoppgaver.

MoP Foundation

Management of Portfolios, MoP®, er et rammeverk og en veiledning for styring av prosjekter og programmer i en portefølje. Veiledningen gir deg en rekke prinsipper, teknikker og anbefalinger knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje. Dette for at du fra et strategisk perspektiv skal kunne styre porteføljens innhold, kostnader, risiko, fremgang og hvilken innvirkning dette har på «business as usual» og organisasjonens strategiske mål.

Sertifiseringen MoP Foundation gir deg en innføring i porteføljestyring med MoP. Du vil lære om metodens begreper, prinsipper, sykluser og porteføljestyringspraksiser.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot deg som:
- Er involvert i portefølje- og investeringsbeslutninger, prosjekt- og programleveranser og gevinstrealisering.
- Er involvert i valg og leveranse av initiativer knyttet til forretningsendring
- Fungerer som porteføljeansvarlig, leder porteføljer eller endringsinitiativer
- Jobber i et prosjektkontor eller har andre lederposisjoner

Klasseromundervisning:
3 dagers klasseromskurs som består av en kombinasjon av undervisning, eksempler fra kursholders erfaringer, refleksjon og diskusjoner blant deltakerne, løse reelle testeksamensspørsmål og andre relevante oppgaver