PRINSIX utdanningsprogram

PRINSIX utdanningsprogram er et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er beregnet på ansatte i Forsvarsmateriell, Forsvaret, og alle etater i Forsvarssektoren som anskaffer materiell gjennom prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til Forsvarssektoren». Utdanningsprogrammet benytter internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk (PMI, PRINCE2) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk.

For mer informasjon besøk Prinsix (fma.no)

Deltakelse på hele utdanningsløpet leder frem til Forsvarets interne sertifisering «Sertifisert prosjektleder», og oppnåelse av 30 studiepoeng gjennom Metier/Gokstad Akademiet.

Høsten 2023 starter vi opp med et nytt oppdatert PRINSIX kurs. Programmet administreres av FMA i samarbeid med Metier. Som tidligere vil kurset bestå av to nivåer. Nivå 1 - Grunnleggende prosjektstyring i Forsvaret og Nivå 2 - Prosjektledelse i Forsvarssektoren.

PRINSIX nivå 1 er nå åpent for påmelding. Mer informasjon og påmelding finner du her.
PRINSIX nivå 2 har oppstart med første gruppe i september. Mer informason og link til å søke om plass finner du her.

Innlogging e-læring