KURSKALENDER

Finn datoer som passer for deg

 


 

Nivå 1, Gruppe 15

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

26. januar 2021 kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

27. eller 28. januar 2021 kl. 08.30-15.45

Klassen vil bli delt i to grupper. Hvor gruppe "A" vil ha samling 27. januar og gruppe "B" har samling 28. januar.
Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken gruppe du tilhører.

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Grev Wedels plass 1, Oslo 

16. februar 2021 kl. 08.30-15.45

M02 Regler/behov og krav, dag 1

Petter Eik-Andresen og Line Stengelsrud

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

17. februar 2021 dag 2 - del 1, kl. 10.00-14.30

18. februar 2021 dag 2 - del 2, kl. 10.00-14.30

Merk at denne dagen blir delt I to halve dager. 

M02 Regler/behov og krav, dag 2

Are Ramson Stangeland og Kristine Gomnes

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

Denne dagen kan man gjennomføre når det passer den enkelte,  men må gjøres senest 09. mars 2021

M03 Hvordan styre og lede, dag 1

Digitalt som streaming (digital selvstudie, ingen samling)

10. mars dag 1 (gruppe A), kl. 08.30-15.45
11. mars dag 2 (gruppe B), kl. 08.30-15.45

NB! For å overholde smittevernreglene blir klassen delt inn i to grupper. Gruppe "A" skal ha gjennomføring 10. mars og gruppe "B" den 11. mars. Du vil få tilsendt en oversikt over hvilken gruppe du er på. 

M03 Hvordan styre og lede, dag 2

Petter Eik-Andresen og Stein Morten Lund

Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget

25. mars 2021 kl. 23.59

Frist innlevering nr. 1

18. mars 2021 kl. 10.00-11.30

10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 2, Gruppe 3

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

15. september, kl. 08.30-15.45

M04 Integrasjonsledelse effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og project management office, dag 1

Petter Eik-Andresen og prosjektkontoret

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

16. september, kl. 08.30-15.45

M04 Integrasjonsledelse effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og project management office, dag 2

Petter Eik-Andresen og prosjektkontoret

Oslo - Grev Wedelsplass nr. 1

20. oktober, kl. 08.30-15.45

M05 Innkjøpsledelse. Krav til offentlige anskaffelser, dag 1
Sandra Lauritzen og Haakon Sato
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

21. oktober, kl. 08.30-15.45

M05 Innkjøpsledelse. Krav til offentlige anskaffelser, dag 2
Espen Moe
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

UTSATT! Ny kursdato kommer 

M06 Omfangsledelse. Kravutvikling, integrert logistikk, dag 1

Kristine Gomnes og Richard Berg Kristoffersen

Grev Wedels plass 1, Oslo

UTSATT! Ny kursdato kommer 

M06 Omfangsledelse. Kravutvikling, integrert logistikk. dag 2

Kristine Gomnes og Richard Berg Kristoffersen

Grev Wedels plass 1, Oslo

17. november, kl. 08.30-15.45

M07 Kostnadsledelse, dag 1

Stian Eriksen

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.

18. november, kl. 08.30-15.45

M07 Kostnadsledelse, dag 2

Stian Eriksen, Rune Buarøy og Sissel Hansen

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.

19. januar, kl. 08.30-15.45

M08 Tidsledelse, dag 1
Line Paulsen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

20. januar, kl. 08.30-15.45

M08 Tidsledelse, dag 2
Stein Milward
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

16. februar, kl. 08.30-15.45

M09 Profesjonell prosjektledelse. Grunnleggende prinsipper og styring gjennom prosjektledelsesplan, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

17. februar, kl. 08.30-15.45

M09 Profesjonell prosjektledelse. Grunnleggende prinsipper og styring gjennom prosjektledelsesplan, dag 2
Petter Eik-Andresen
Kolsås – Bygg 10 M106 EDB LAB
23. november kl. 23.59
Frist for innlevering nr. 2
26. mars kl. 23.59
Frist prosjektoppgave
16. mars kl.10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

Nivå 1, Gruppe 14 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

07. desember, kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

09. desember, kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Grev Wedels plass 1, Oslo 

12. januar, kl. 08.30-15.45

M02 Regler/behov og krav, dag 1

Petter Eik-Andresen og Line Stengelsrud

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

13 januar dag 2 - del 1, kl. 10.00-14.30

14 januar dag 2 - del 2, kl. 10.00-14.30

Merk at denne dagen blir delt I to halve dager. 

M02 Regler/behov og krav, dag 2

Are Ramson Stangeland og Kristine Gomnes

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
 
Denne dagen kan man gjennomføre når det passer den enkelte,  men må gjøres senest 09. februar 
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Digitalt som streaming (selvstudie) 

10. februar dag 1 (gruppe A), kl. 08.30-15.45
11. februar dag 2 (gruppe B), kl. 08.30-15.45

NB! For å overholde smittevernreglene blir gruppe 14 delt inn i to grupper. Gruppe "A" skal ha gjennomføring 10 februar og gruppe "B" den 11 februar. Du vil få tilsendt en oversikt over hvilken gruppe du er på. 

M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget
19. februar kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
16. februar kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 1, Gruppe 13, Bergen - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

7. september, kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

8. eller 9. september, kl. 08.30-15.45

Klassen vil bli delt i to grupper. Hvor gruppe "A" vil ha samling 8. sep og gruppe "B" har samling 9. sep.
Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken gruppe du tilhører.

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Briggen, Bergen

29. september, kl. 08.30-15.45

M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen og Guro Åsveen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
30. september, dag 2 - del 1 (kl. 10.00-14.30)

01. oktober, dag 2 - del 2 (kl. 10.00-14.30)

Merk at denne dagen blir delt I to halve dager. 

M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
 
Denne dagen kan man gjennomføre når det passer den enkelte,  men må gjøres senest 9. november
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Digitalt som streaming (selvstudie) 

10. november dag 1, kl. 08.30-15.45
11. november, dag 2, kl. 08.30-15.45

Merk at “Dag 2” kjøres over to dager. Der gruppe 13 blir delt I to. Første halve gruppe har da gjennomføring dag 1 og andre halve gruppe dag 2. 

M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Haakonsvern, Bergen
20. november kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
27. november kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 1, Gruppe 12 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

24. september, kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

22. og 23. september, kl. 08.30-15.45

Klassen vil bli delt i to grupper. Hvor gruppe "A" vil ha samling 22. sep og gruppe "B" har samling 23.sep.
Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken gruppe du tilhører.

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Grev Wedels plass 1, Oslo 

13. oktober, kl. 08.30-15.45

M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen og Guro Åsveen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

14. oktober, dag 2 - del 1, kl. 10.00-14.30

15. oktober, dag 2 - del 2, kl. 10.00-14.30

Merk at denne dagen blir delt I to halve dager. 

M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
 
Denne dagen kan man gjennomføre når det passer den enkelte,  men må gjøres senest 26. oktober 
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Digitalt som streaming (selvstudie) 

27.10.2020, dag 1 (gruppe A), kl. 08.30-15.45
28.10.2020, dag 2 (gruppe B), kl. 08.30-15.45
29.10.2020, dag 3 (gruppe C), kl. 08.30-15.45

NB! For å overholde smittevernsreglene blir gruppe 12 delt inn i tre grupper. Gruppe "A" skal ha gjennomføring 27. okt, gruppe "B" den 28. okt og gruppe "C" den 29. okt. Du vil få tilsendt en oversikt over hvilken gruppe du er på. 

M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget
03.11.2020 kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
10.11.2020 kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 1, Gruppe 11 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale

18. august, kl. 08.30-15.45

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

02. og 04. september, kl. 08.30-15.45

Klassen vil bli delt i to grupper. Hvor gruppe "A" vil ha samling 2. sep og gruppe "B" har samling 4. sep.
Du vil motta en e-post med informasjon om hvilken gruppe du tilhører.

M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Grev Wedels plass 1, Oslo 

22. september, kl. 08.30-15.45

M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen og Guro Åsveen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.

23.09.2020, dag 2 - del 1, kl. 10.00-14.30

24.09.2020, dag 2 - del 2, kl. 10.00-14.30

Merk at denne dagen blir delt I to halve dager. 

M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
 
Denne dagen kan man gjennomføre når det passer den enkelte,  men må gjøres senest 16. oktober 
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Digitalt som streaming (selvstudie) 

20.10.2020, dag 1, kl. 08.30-15.45
21.10.2020, dag 2, kl. 08.30-15.45

NB! For å overholde smittevernsreglene blir gruppe 11 delt inn i to grupper. Gruppe "A" skal ha gjennomføring 20. okt og gruppe "B" den 21. okt. Du vil få tilsendt en oversikt over hvilken gruppe du er på.

M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget
03.11.2020 kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
10.11.2020 kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 1, Gruppe 8 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale
25. mars 2020
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon se e-post.
18. august
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Oslo - Grev Wedelsplass nr. 1 - Auditoriet
16. april
M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen og Guro Åsveen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.
17. april
M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.
14. mai
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Digitalt som streaming (selvstudie) 
19. august
M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Anders Johansen
Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget
17. oktober kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
29. oktober kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

 

Nivå 1, Gruppe 9 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale
14. april 2020
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.
25. august 2020
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Morten Evensen
Oslo - Grev Wedelsplass nr. 1 - Auditoriet
12. mai 2020
M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen, Are Ramson Stangeland, Adla Sandra Ferreira, Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt.
13. mai 2020
M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Samlingen gjennomføres virtuelt.
14. mai 2020
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Rune Haukedal, Petter Eik-Andresen og Jan Børre Eriksen
Digitalt som streaming (selvstudie) 
Klassen er delt i to, en gruppe skal ha undervisning 18. august og en annen 20. august. Hvilken gruppe du tilhører har du fått tilsendt per e-post.
M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Rune Haukedal, Petter Eik-Andresen og Jan Børre Eriksen
Kolsås – EDB lab bygg 10 - 1 etasje i kantinebygget
17. oktober kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
29. oktober kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

Nivå1, Gruppe 10 - BERGEN - FULLBOOKET

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale
11. februar 2020
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 1
Torbjørn Kågen
Bergen - Briggen
12. februar 2020
M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen, dag 2
Petter og Morten Evensen
Bergen - Briggen
10. mars 2020
M02 Regler/behov og krav, dag 1
Petter Eik-Andresen, Are Ramson Stangeland, Adla Sandra Ferreira, Helge Flesche og Terje Hoff
Bergen - Briggen
14. mai 2020
M02 Regler/behov og krav, dag 2
Are Ramson Stangeland og Helge Flesche
Bergen - Briggen
27. april 2020
M03 Hvordan styre og lede, dag 1
Petter Eik-Andresen og Jan Børre Eriksen
Digitalt som streaming (selvstudie) 
Klassen er delt i to, en gruppe skal ha undervisning 25. august og en annen 26. august. Hvilken gruppe du tilhører vil du få tilsendt per e-post.
M03 Hvordan styre og lede, dag 2
Petter Eik-Andresen og Jan Børre Eriksen
Bergen - EDB lab KNM Tordenskiold
17. oktober kl. 23.59
Frist innlevering nr. 1
29. oktober kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.

Nivå 2, Gruppe 2 - FULLBOOKET!

Dato
Kursnavn
Kursleder
Kurslokale
05. mai
M04 Integrasjonsledelse effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og project management office, dag 1
Petter Eik-Andresen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.
18. juni
M04 Integrasjonsledelse effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og project management office, dag 2
Petter Eik-Andresen
Oslo - Grev Wedelsplass nr. 1
26. mai
M05 Innkjøpsledelse. Krav til offentlige anskaffelser, dag 1
Sandra Lauritzen og Haakon Sato
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.
27. mai
M05 Innkjøpsledelse. Krav til offentlige anskaffelser, dag 2
Espen Moe
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.

20. oktober 

M06 Omfangsledelse. Kravutvikling, integrert logistikk, dag 1
Helge Flesche
Digital samling

21. oktober 

M06 Omfangsledelse. Kravutvikling, integrert logistikk. dag 2
Helge Flesche
Digital samling
13. oktober
M07 Kostnadsledelse, dag 1

Stian Eriksen

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.

14. oktober, kl. 08.30-15.45

5. november, kl. 12.00-14.30

 

M07 Kostnadsledelse, dag 2

Stian Eriksen, Rune Buarøy og Sissel Hansen

Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon er sendt per e-post.

UTSATT! Ny kursdato kommer 

M08 Tidsledelse, dag 1
Line Paulsen
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
28. oktober
M08 Tidsledelse, dag 2
Stein Milward
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
24. november
M09 Profesjonell prosjektledelse. Grunnleggende prinsipper og styring gjennom prosjektledelsesplan, dag 1
Per Ståle Lofnes
Samlingen gjennomføres virtuelt. Påloggingsinformasjon blir sendt per e-post.
25. november
M09 Profesjonell prosjektledelse. Grunnleggende prinsipper og styring gjennom prosjektledelsesplan, dag 2
Petter Eik-Andresen
Kolsås – Bygg 10 M106 EDB LAB

14 dager etter M06 samlingen 

Frist for innlevering nr. 2
11. desember kl. 23.59
Frist prosjektoppgave
02. desember 2020 kl. 10.00-11.30
10 studiepoeng eksamen (frivillig). Meld deg opp til eksamen ved å velge et studieløp som inneholder studiepoeng.
PRINSIX utdanningsprogram har oppstart hver høst og vår. Ved påmelding til ett av de to sertifiseringsløpene får du tilgang til selvstudie-delen av utdanningen samme dag. Dette omfatter e-læringskurs og oppgaver knyttet til skriftlige innleveringer. Det er et krav om at e-læringskurset er gjennomført før deltakelse på samling.

Studiepoenggivende eksamen er frivillig. De deltakere som ønsker vitnemål har anledning til å gjennomføre eksamen på fastsatte datoer i slutten av hvert semester. Personer som allerede er sertifisert i tidligere program eller ikke har sluttført påbegynt studie gis anledning til å delta på enkeltstående kursmoduler. Ta kontakt med cathrine.bull@metieroec.no for informasjon om overgangsordning og eventuelle fritak.

Samlingene avholdes i Oslo, Grev Wedelsplass nr. 1, Forsvarsmateriell - dette er NYTT fra sommeren 2016. Du må selv besørge transport og innkvartering, informasjon om dette finner du her.

Tidspunkt

Alle klasseromssamlinger avholdes fra kl 08:30 til 15:45, lunsj avvikles mellom 11:30-12:15. Ta med matpakke til kurs på Grev Wedelsplass.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring