Kurskalender

PRINSIX utdanningsprogram har oppstart hver høst og vår. Ved påmelding til ett av de to sertifiseringsløpene får du tilgang til selvstudie-delen av utdanningen samme dag. Dette omfatter e-læringskurs og oppgaver knyttet til skriftlige innleveringer. Det er et krav om at e-læringskurset er gjennomført før deltakelse på samling. Studiepoenggivende eksamen er frivillig. De deltakere som ønsker vitnemål har anledning til å gjennomføre eksamen på fastsatte datoer i slutten av hvert semester. Personer som allerede er sertifisert i tidligere program eller ikke har sluttført påbegynt studie gis anledning til å delta på enkeltstående kursmoduler. Ta kontakt med monica.okshaug@metier.no for informasjon om overgangsordning og eventuelle fritak. Samlingene avholdes i Oslo, Grev Wedelsplass nr. 1, Forsvarsmateriell - dette er NYTT fra sommeren 2016. Du må selv besørge transport og innkvartering, informasjon om dette finner du HER. TIDSPUNKT Alle klasseromssamlinger avholdes fra kl 08:30 til 15:45, lunsj avvikles mellom 11:30-12:15. Ta med matpakke til kurs på Grev Wedelsplass.

Kursmodul Gruppe 26 - Høst 2018 Sted Kursholder Merknad
M01 Grunnleggende prosjekstyring Før deltakelse på M02 Online    
M02 Grunnleggende prosjektstyring 11.-12.12.2018 Grev Wedelsplass 1, Oslo Petter Eik-Andresen og Morten Evensen, Forsvaret M01 må sluttføres før deltakelse på denne samlingen
M03 Styring av usikkerhet 29.01.2019 Grev Wedelsplass 1, Oslo Roar Bjøntegaard, Metier og Carl Fredrik Røøk, Forsvaret Kjøres i sammenheng med M04
M04 PRINSIX Prosesser 30.01.2019 Grev Wedelsplass 1, Oslo Petter Eik-Andresen og Morten Evensen, Forsvaret  
Innlevering nr.1 15.03.2019 Online   Oppgaven tilgjengeliggjøres ved påmelding
Eksamen 10.stp ALT 1 19.02.2019 Online   Multiple choice eksamen
Eksamen 10.stp ALT 2 20.02.2019 Online   Multiple choice eksamen

 

Deltakelse forutsetter fullført nivå 1.

Kursmodul Gruppe 7 - Høst 2018  Gruppe 8 - Høst 2018 Sted Kursholder Merknad
Oppstartsmøte - Metodekurs prosjektoppgave 23.08.2018 18.10.2018 Grev Wedelsplass 1, Oslo Petter Eik-Andresen og Pål Anders Korneliussen, Forsvaret Metodekurs skriving av prosjektoppgave og aktuelle problemstillinger.
M05 Introduksjon til SE og ILS i Definisjonsfasen 14.-15.08.2018 30.-31.10.2018 Grev Wedelsplass 1, Oslo Morten Christian Andreassen og Helge Flesche, Forsvaret
M06 Skrive gode krav 16.08.2018 01.11.2018 Grev Wedelsplass 1, Oslo Morten Christian Andreassen og Helge Flesche, Forsvaret Kjøres i sammenheng med M05
Innlevering nr.2 30.08.2018 15.11.2018 Online
M07 Kvantitativ kostnadsanalyse + LCC 18.-19.09.2018 04.-05.12.2018 Kolsås - Bygg 10 M106 EDB LAB Roar Bjøntegaard, Metier. Per Olav Flatholm, Forsvaret Kjøres i sammenheng med M08
M08 Innkjøp og kontrakt 20.09.2018 06.12.2018 Grev Wedelsplass 1, Oslo Lars Hansen, Forsvaret. Espen Moe og Mikkel Hessen, Metier
M09 Tidsplanlegging MS Project 07.11.2018 23.01.2019 Kolsås - Bygg 10 M106 EDB LAB Stein Milward, Metier
M10 Praktisk Artemis og kostnadsstyring 08.11.2018 24.01.2019 Kolsås - Bygg 10 M106 EDB LAB Petter Eik-Andresen og Pål Anders Korneliussen, Forsvaret Kjøres i sammenheng med M09
M11 Profesjonell Prosjektledelse 09.11.2018 25.01.2019 Grev Wedelsplass 1, Oslo Otto Husby, Metier Kjøres sammen med M09 og M10
Innlevering nr.3 23.11.2018 08.02.2019 Online
Prosjektoppgave 15.03.2019 15.03.2019 Online
Eksamen 10.stp ALT 1 27.11.2018 12.02.2019 Online Multiple Choice eksamen. Gjennomføres før innlevering av prosjektoppgaven
Eksamen 10.stp ALT 2 17.12.2018 21.02.2019 Online Multiple Choice eksamen. Gjennomføres før innlevering av prosjektoppgaven
Sertifiseringsseremoni (Nivå 2) 26.04.2019 26.04.2019 Grev Wedelsplass 1, Oslo Petter Eik-Andressen kl.09.30-14.00. Hele sertifiseringløpet må være gjennomført.
M12 Portefølje - og eierstyring 09.10.2018 TBD Grev Wedelsplass 1, Oslo Åpent kurs, egen påmelding

Klikk her for å lese vår personvernerklæring