Eksamen på Nivå 1 Sertifisert prosjektmedarbeider er ikke obligatorisk. Du som deltaker står dermed fritt til å velge om du gjennomfører med eller uten studiepoenggivende eksamen. Under finner du mer informasjon om studiepoeng, eksamensform og sensur/vitnemål.

Avsluttende vurdering NIVÅ 1

– Sertifisert prosjektmedarbeider uten studiepoeng

For å bli sertifisert prosjektmedarbeider må du ha fullført følgende:

 • M01 - Grunnleggende prosjektstyring, e-læring Del I, II og III
 • M02 – Grunnleggende prosjektstyring, 2 dager samling
 • Innlevering nr. 1, skriftlig oppgave
 • M03 – Styring av usikkerhet, e-læring + 1 dag samling
 • M04 – PRINSIX prosesser, forarbeid + 1 dag samling

Vurderingsform

 • Godkjent innlevering nr. 1.
 • Innleveringen blir vurdert til bestått/ikke bestått. Registrering av bestått Nivå 1 Sertifisert prosjektmedarbeider i HR Systemet gjøres fortløpende av Forsvaret, den enkelte gjør ikke dette selv.
 • Sensur/vurdering av innlevering 1 tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Den enkelte får tilbakemelding pr.epost. Sertifiseringsbevis blir da også tilgjengelig for nedlastning inne i læringsportalen

Avsluttende vurdering NIVÅ 1

– Sertifisert prosjektmedarbeider med 10 studiepoeng

For å kunne melde deg opp til eksamen må du ha fullført følgende:

 • M01 - Grunnleggende prosjektstyring, e-læring Del I, II og III
 • M02 – Grunnleggende prosjektstyring, 2 dager samling
 • Innlevering nr. 1, skriftlig oppgave
 • M03 – Styring av usikkerhet, e-læring + 1 dag samling
 • M04 – PRINSIX prosesser, forarbeid + 1 dag samling

Bestått eksamen gir 10 studiepoeng med bokstavkarakter og «Diploma in Introduction to project management in the Norwegian armed forces».

Eksamensform

Eksamen er nettbasert og tilgjengelig gjøres i læringsportalen, samme sted som e-læringskursene. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Oppmelding til eksamen gjøres ved å kontakte Metiers kontaktperson i god tid før gjeldende eksamensdato da eksamen må settes opp manuelt.

Eksamen i MyMetier blir først tilgjengelig når Metier har lagt deg inn i MyMetier med riktig eksamensdato, normalt kan man velge mellom to tidspunkter for å ta eksamen.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring