OVERGANGSORDNINGER

Regler for tidligere deltakere, fritak for annen relevant utdanning

Prinsix utdanningsprogram har i løpet av våren 2015 vært gjennom en revitalisering hvor tidligere kursmoduler er blitt endret og videreutviklet. Videre er kurstilbudet utvidet med helt nytt innhold.

Dersom du har deltatt på kurs gjennom Prinisix utdanningsprogram tidligere og har planer om å ta eksamen, kan flere av kursene inngå i nytt utdanningsløp.

Følgende gamle moduler godkjennes ved oppmelding til eksamen, og inngår i studieløpet i ny ordning:

 • M01 Grunnleggende prosjektstyring
  • Grunnleggende prosjektarbeid – godkjennes
  • Profesjonell prosjektledelse med bruk av PRINSIX – godkjennes
 • M02 Grunnleggende prosjektstyring
  • Profesjonell prosjektledelse (klasseromssamling) - godkjennes
 • M03 Styring av prosjektusikkerhet
  • Tilsvarende tidligere modul ved samme navn - godkjennes
 • M05 ILS
  • Deltakelse på tidligere avholdte ILS kurs - godkjennes
 • M08 Innkjøp og kontrakt
  • Tilsvarende tidligere modul ved samme navn - godkjennes

Følgende kursmoduler er nye og det gis derfor ikke fritak for disse dersom du ønsker å melde deg opp til eksamen og senere oppnå Forsvarets sertifiseringstitler:

 • M04 PRINSIX prosesser
 • M06 Skriv gode krav
 • M07 Kvantitativ kostnadsanalyse + LCC
 • M09 Tidsplanlegging, MS Project
 • M10 Praktisk Artemis og kostnadsstyring
 • M11 Profesjonell prosjektledelse (må ikke forveksles med tidligere modul med samme navn)

Fritak

I særskilte tilfeller kan det gis fritak for annen utdannelse på deler av Prinsix utdanningsløp – dette vurderes av styringsgruppen for programmet. Kandidaten må selv dokumentere deltakelse og oversendte tilstrekkelig informasjon som gjør SG i stand til å vurdere et eventuelt fritak. Dokumenter (CV og vitnemål) oversendes pr e-post til monica.okshaug@metier.no

Klikk her for å lese vår personvernerklæring