ÅRSHJUL

Oppstart og avslutning

For å kjøre utdanningsløpet på et år er det en forutsetning at løpet under følges.  Det er mulig å starte løpet to ganger i året, og avslutte med en sertifisering enten til sommeren (juli) eller til jul (desember). Det etterstrebes færrest mulig reisedager. Klasseromsamlingene avholdes derfor sammenhengende på følgende måte:

  • Modul 3 og 4 kjøres i sammenheng over 2 dager
  • Modul 5 og 6 kjøres i sammenheng over 3 dager
  • Modul 7 og 8 kjøres i sammenheng over 3 dager
  • Modul 9, 10 og 11 kjøres i sammenheng over 3 dager

Oppstart januar

Oppstart juli

Klikk her for å lese vår personvernerklæring