Transport og innkvartering

NIVÅ 1 – Pensumlitteratur -  10 studiepoeng

Sertifisert prosjektmedarbeider

Obligatorisk litteratur utover innholdet i e-læringskursene:

 • Karlsen, J. T. 2013 Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering, 3. utgave, Universitetsforlaget, 420 s.
 • 1510 Bestemmelser for integrert logistikkstøtte, systemteknikk og informasjonshåndtering i Forsvaret, FLO, 16 s.
 • Anskaffelses regelverk for forsvarssektoren (ARF)
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA)
 • Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA).
 • Lesehefter, artikler, tekster, slides, mm som deles ut ved gjennomføring av klasseroms samlinger

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget. 417 s.
 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide – 5th Edition.

NIVÅ 2 – Pensumlitteratur -  20 studiepoeng

Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell

Følgende obligatoriske litteratur, utover innholdet i e-læringskursene, inngår i emnet:

 • Roldstadås, A. Praktisk prosjektstyring. 2011. Tapir akademisk forlag. 408 s (rettet mot M01 og M02)
 • Husby, O., Kilde, H., Klakegg O., Torp, O., Berntsen S., Samset, K. 1999. Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter Vestfjorden. Kapittel 1-5, 90 sider. (rettet mot M03).
 • Artikler, tekster, slides mm som deles ut i forkant av eller ved gjennomføring av klasseroms samlinger (ca. 100 sider)
 • Brukerveiledning for EasyRisk Manager
 • Beskrivelser og eksempler på www.prinsix.no

Anbefalt tilleggslitteratur:

Klikk her for å lese vår personvernerklæring