SKEMA Business School og studiepoeng

Om SKEMA Business School

Metier har siden 2007 hatt et akademisk samarbeid med SKEMA Business School for tildeling av studiepoeng. SKEMA Business School er en global institusjon for høyere utdanning og forskning med hovedsete i Lille, Frankrike. I tillegg har SKEMA fem forskningssentre, og 10 campus rundt om i verden. De har rundt 70 forskjellige program i sin studiekatalog.

Internasjonalt sett er SKEMA en anerkjent handelshøyskole, som innehar den høythengende «Triple crown» akkrediteringen, en akkreditering som under 1 % av alle handelshøyskoler har klart å oppnå (EQUIS, AACSB, EFMD Accredited EMBA).

Gjennom samarbeidet med SKEMA er vår utdanning godkjent av EQUIS - European Quality Improvement System (EQUIS Accredited Schools - EFMD Global), Europas høyeste kvalitetsorgan for akkreditering av handelshøyskoler og universiteter. I tillegg er vi forpliktet i henhold til de krav NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) stiller til høyere utdanning i Norge.

Mer informasjon om SKEMA Business School finner du på deres hjemmeside.

Studiepoeng

Deltakelse i PRINSIX Utdanningsprogram i Forsvaret gir mulighet for å oppnå inntil 30 studiepoeng. Studiepoengene erverves gjennom undervisning, e-læring, anbefalt faglitteratur, lesehefter, oppgaveinnsendelser, prosjektoppgave og eksamener. Deltakere som opparbeider seg studiepoeng fra programmet gjennom SKEMA Business School, har anledning om å søke for å få disse godkjent som en del av bachelor- eller masterstudier, på andre høyskoler eller universiteter i Norge og i utlandet.

Ved søknad om opptak til videre studier på Masternivå vil disse poengene kunne inngå i beregningen av opptakskrav knyttet til studiepoengene som må ligge til grunn på Bachelornivå, eller ved vurdering av realkompetanse som kompenserer for manglende fullført Bachelorgrad.

Når det gjelder søknad om fritak for deler av et Master program vil det være opptil den enkelte Høyskole å gi fritak for den enkelte student som søker. Vurdering om fritak vil bli basert på den enkelte Høyskoles egen emneplan for Masterstudiet. Emneplanen for PRINSIX utdanningen vil da bli vurdert opp mot det emnet man søker fritak for.

Vi gjør deg oppmerksom på at det er opp til den enkelte høyskole eller universitet å avgjøre om studiepoeng fra PRINSIX utdanningen kan bli godkjent som en del av et bachelor- eller et masterstudium.

Hvordan går man frem hvis man ønsker å bruke studiepoengene fra PRINSIX programmet for å søke om opptak eller fritak?

Dersom du ønsker å søke om å få studiepoeng godkjent som en del av bachelor- eller masterstudier, må du dokumentere studiet du har vært igjennom.

Dette gjøres ved å sende vitnemålet ditt fra SKEMA Business School sammen med en studieplan/emneplan for PRINSIX utdanningen. Denne vil vise hvilke moduler du har vært igjennom, som ligger til grunn for dine studiepoeng.

  • Ditt vitnemål finner du ved å logge inn i læringsportalen myMetier - Metier's Online Learning Platform med ditt brukernavn og passord (dette gjelder hvis du har tatt eksamen senere enn 01.04.2023).Før denne datoen ble vitnemål fra oss sendt ut per post. Hvis du ikke lenger har tilgang til din bruker, eller ikke finner ditt vitnemål sender du oss en mail til academy@metier.no
  • Emneplan/studieplan får du tilsendt ved å sende oss en mail til academy@metier.no

Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med oss så hjelper vi deg videre.