KONTAKT OSS

Studieveiledning, support, fagrelaterte spørsmål, administrativ informasjon

PRINSIX utdanningsprogram er et samarbeid mellom Forsvaret og Metier OEC. Det er opprettet en egen styringsgruppe for programmet.

Oppgaven til denne styringsgruppen vil være å:

  • Sikre at de strategiske målsetninger for programmet bli oppnådd
  • Sørge for at det til enhver tid er en optimal kursplan og kursinnhold tilrettelagt mot alle som bedriver prosjektarbeid i Forsvaret
  • Tilrettelegge for at prosjektkompetansen i Forsvaret er tilfredsstillende med tanke på at:
  • Prinsix rammeverk skal implementeres gjennom utdanningsprogrammet
  • De ressurser som har behov for prosjektopplæring har blitt identifisert og fått tilbud om programmet

Hvem står bak programmet?

Utdanningen gjennomføres i ett tett samarbeid mellom fagressurser i Forsvaret og Metier OEC. Nedenfor finner du en oversikt over de involverte med ansvarsområde og kontaktdata.

 

Support

Den daglige kontakten med deg som deltaker håndteres av kursadministrasjonen hos Metier OEC ved Hanne Tvedt.

Spørsmål

Generelle spørsmål skal rettes til Petter Eik Andresen i Forsvaret eller Mariann Lohne Øy Metier OEC.

 

Petter Eik Andresen

Fagansvarlig for programmet
FMA, Prosjektplanavdelingen
petterea@gmail.com

Morten Evensen

Fagansvarlig for programmet
FMA, Prosjektplanavdelingen
moevensen@mil.no

Lars Hansen

Fagansvarlig Innkjøp og kontrakt
FMA Investeringsstab
lhansen@mil.no

Odd Are Rønning

Fagansvarlig Prinsix, Portefølje- og eierstyring
Forsvarsdepartementet
 odd-are.ronning@fd.dep.no

Stein Morten Lund

Fagansvarlig,
Hvordan styre og lede
Forsvaret
steinlund@mil.no

Mariann Lohne Øy

Programansvarlig
Metier OEC Academy
Send e-post

Hanne Tvedt

Programkoordinator
Metier OEC Academy
Send e-post

Per Ståle Lofnes

Kursholder M01 og M09
Metier OEC Academy
Send e-post

Espen Moe

Kursholder M05
Metier OEC
Send e-post

Line Paulsen

Kursholder M08
Metier OEC
Send e-post

Stein Milward

Kursholder M08
stein@milward.no