Kontakt oss

PRINSIX utdanningsprogram er et samarbeid mellom Forsvaret og Metier. Det er opprettet en egen styringsgruppe for programmet. Oppgaven til denne styringsgruppen vil være å:

  • Sikre at de strategiske målsetninger for programmet bli oppnådd
  • Sørge for at det til enhver tid er en optimal kursplan og kursinnhold tilrettelagt mot alle som bedriver prosjektarbeid i Forsvaret
  • Tilrettelegge for at prosjektkompetansen i Forsvaret er tilfredsstillende med tanke på at:
  • Prinsix rammeverk skal implementeres gjennom utdanningsprogrammet
  • De ressurser som har behov for prosjektopplæring har blitt identifisert og fått tilbud om programmet

Support/spørsmål

Den daglige kontakten med deg som deltaker håndteres av kursadministrasjonen hos Metier ved Cathrine Andenæs Bull.

Hvem står bak programmet

Utdanningen gjennomføres i ett tett samarbeid mellom fagressurser i Forsvaret og Metier. Nedenfor finner du en oversikt over de involverte med ansvarsområde og kontaktdata. Generelle spørsmål skal rettes til Petter Eik Andresen i Forsvaret eller Monica Økshaug Metier.

Petter Eik Andresen

Fagansvarlig for programmet
FLO, Prosjektplanavdelingen
petterea@gmail.com

Morten Evensen

Fagansvarlig for programmet
FLO, Prosjektplanavdelingen
moevensen@mil.no

Monica Økshaug

Programansvarlig Metier
Metier Academy
monica.okshaug@metier.no

Lars Hansen

Fagansvarlig Innkjøp og kontrakt
FLO Investeringsstab
lhansen@mil.no

Odd Are Rønning

Fagansvarlig Prinsix, Portefølje- og eierstyring
Forsvarsdepartementet
 odd-are.ronning@fd.dep.no

Cathrine Andenæs Bull

Programkoordinator
Metier Academy
cathrine.bull@metieroec.no

Helge Flesche

Fagansvarlig ILS-SE,
Skriv gode krav
Forsvaret
hflesche@mil.no

Carl Fredrik Røøk

Fagansvarlig Usikkerhetsstyring
FLO Prosjektplanavdelingen
crook@mil.no

Per Olav Flatholm

Fagansvarlig LCC
Forsvaret
pflatholm@mil.no

Roar Bjøntegaard

Kursholder M03 og M07
Metier
roar.bjontegaard@metier.no

Stein Milward

Kursholder M09
Metier
stein@milward.no

Espen Moe

Kursholder M08
Metier
espen.moe@metier.no

Halvard S. Kilde

Fagansvarlig M12
Metier
halvard.kilde@metier.no

Otto Husby

Kursholder M11
Metier
otto.husby@metier.no

Klikk her for å lese vår personvernerklæring