KONTAKT OSS

Studieveiledning, support, fagrelaterte spørsmål, administrativ informasjon

PRINSIX utdanningsprogram er et samarbeid mellom Forsvaret og Metier. Det er opprettet en egen styringsgruppe for programmet.

Oppgaven til denne styringsgruppen vil være å:

  • Sikre at de strategiske målsetninger for programmet bli oppnådd
  • Sørge for at det til enhver tid er en optimal kursplan og kursinnhold tilrettelagt mot alle som bedriver prosjektarbeid i Forsvaret
  • Tilrettelegge for at prosjektkompetansen i Forsvaret er tilfredsstillende med tanke på at:
  • Prinsix rammeverk skal implementeres gjennom utdanningsprogrammet
  • De ressurser som har behov for prosjektopplæring har blitt identifisert og fått tilbud om programmet

Hvem står bak programmet?

Utdanningen gjennomføres i ett tett samarbeid mellom fagressurser i Forsvaret og Metier. Nedenfor finner du en oversikt over de involverte med ansvarsområde og kontaktdata.

 

Support

Den daglige kontakten med deg som deltaker håndteres av kursadministrasjonen hos Metier ved Hanne Tvedt.

Spørsmål

Generelle spørsmål skal rettes til Miriam Campos i Forsvaret eller Erika Carlsten i ​Metier.

 

Miriam Campos

Kurskoordinator
Forsvarsmateriell
prinsix.utdanning@fma.no 

Rune Andersen

Fagansvarlig
Forsvarsmateriell
prinsix.utdanning@fma.no 

Lars Hansen

Fagansvarlig Innkjøp og kontrakt
FMA Investeringsstab
lhansen@mil.no

Odd Are Rønning

Fagansvarlig Prinsix, Portefølje- og eierstyring
Forsvarsdepartementet
 odd-are.ronning@fd.dep.no

Erika Carlsten Rodriguez

Programansvarlig
Metier Academy
Send e-post

Hanne Tvedt

Programkoordinator
Metier Academy
Send e-post

Per Ståle Lofnes

Kursholder M01 og M09
Metier Academy
Send e-post

Espen Moe

Kursholder M05
Metier 
Send e-post

Line Paulsen

Kursholder M08
Metier 
Send e-post

Stein Milward

Kursholder M08
stein@milward.no

Klikk her for å lese vår personvernerklæring